• Platnosc za towar

Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące elektroniczne formy płatności:

  • płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu “Paynow”.
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu “PayPal”.
Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu ”Paynow” prowadzi:

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88.

Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayPal prowadzi:

PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L – 2449 Luxembourg.

W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.